Nasza witryna używa technologii cookies (tzw. ciasteczek). Używane są one do uwierzytelniania zalogowanych użytkowników oraz tworzenia analiz i statystyk. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody możesz wyłączyć obsługę cookies w swojej przeglądarce. Więcej informacji możesz znaleźć tutaj
Dzisiaj jest 13 maja 2021
Imieniny Serwacego, Ofelii, Roberty
Dodano: 2016-07-28
Pogórzańskie Smaki - Lato z Kulturą Powiatu Jasielskiego  

     Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Ludowej Ziemi Jasielskiej w Trzcinicy, Ochotnicza Straż Pożarna w Trzcinicy, Stowarzyszenie TRZCINICA RAZEM, Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach, Powiatowa Rada Kół Gospodyń Wiejskich w Jaśle oraz Gminne Rady KGW powiatu jasielskiego, Gminny Ośrodek Kultury w Jaśle z/s w Brzyściu i GOK powiatu jasielskiego byli organizatorami przedsięwzięcia  Pogórzańskie Smaki - Lato z Kulturą Powiatu Jasielskiego. Spotkanie odbyło się w dniu 24 lipca 2016 r. w Trzcinicy. Partnerem wydarzenia była Grupa LOTOS.  

     Występy kapel ludowych i zespołów śpiewaczych, wystawa rękodzieła regionalnych twórców, degustacja potraw regionalnych, a także liczne atrakcje dla dzieci, młodzieży i dorosłych czekały na uczestników biennale. Gośćmi honorowymi byli przebywający w naszym regionie uczestnicy Światowych Dni Młodzieży.

     Uczestnicy wysłuchali koncertów zespołów śpiewaczych, kapel ludowych i zespołów młodzieżowych działających na terenie gmin powiatu jasielskiego. Koncert rozpoczęła kapela ludowa „Trzcinicoki” występujący pod kierownictwem Stanisława Marszałka z Trzcinicy, zespół Liwoczanie z gminy Brzyska, Pogórzanie z Bieździedzy, Dworzanie z Łubna Opacego, klub twórców ludowych „Michalina”, zespół śpiewaczy Magurzanki z gminy Nowy Żmigród, zespół ludowy Lisowianki z Lisowa, zespół ludowy Okaryna z Ropy koło Gorlic, a także wokalistki z Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie oraz Zespół Dziecięcy i Młodzieżowy ze Społecznego Ogniska Muzycznego przy Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wraz z opiekunem Stanisławem Mazurkiem.

     Patronat nad wydarzeniem objęli Ordynariusz Rzeszowski JE Ks. Bp. Jan Wątroba, Starosta Jasielski Mariusz Sepioł i Wójt Gminy Jasło Stanisław Pankiewicz.  

     Zarząd Stowarzyszenia składa serdeczne podziękowania za wszelką okazaną pomoc przy realizacji zadania. Szczególne podziękowania kierujemy do druhów strażaków na czele z prezesem Tomaszem Sochą, Kołami Gospodyń Wiejskich z gminy Jasło, Nowy Żmigród, Brzyska, Kołaczyce, Tarnowiec, Skołyszyn, Osiek Jasielski, Marii Kozłeckiej prezesowi Stowarzyszenia Rozwoju Kultury Ludowej Ziemi Jasielskiej, Marii Tomasik przewodniczącej PR KGW w Jaśle, dyrektorowi i pracownikom bibliotek publicznych gminy Jasło, Jerzemu Przybyła, Annie Śliwa, Danucie i Edwardowi Setlak, Marii Paprockiej oraz wolontariuszom z Warzyc, Zimnej Wody i Żółkowa.
Zarząd Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Ludowej Ziemi Jasielskiej

 
Dodano: 2016-07-07
Dodano: 2016-07-07
Jedziemy ku Wam z gościńcem

     Szóste spotkanie integracyjne w ramach zadania „Jedziemy ku Wam z gościńcem” zorganizowane przez Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Ludowej Ziemi Jasielskiej w Trzcinicy, Gminną Bibliotekę Publiczną w Jaśle z/s w Szebniach  oraz przedstawicielki KGW z gminy Jasło odbyło się 1 lipca na ziemi przemyskiej.

     Na przedstawicielki organizacji pozarządowych czekały gościnne progi Kalwarii Pacławskiej. Miejscowość nieduża w południowo-wschodniej Polsce, tuż przy granicy z Ukrainą. Mała, niepozorna, lecz czarująca. Osadzona na szczycie wzgórza świątynia posiada bogatą historię. To właśnie tu dowiedziałyśmy się, że podczas II wojny światowej obraz Matki Bożej został ukryty w klasztorze w Jaśle, a następnie w Krakowie, gdzie zamurowany został w fundamentach kościoła. Zaraz po wojnie w roku 1945 obraz powrócił do Kalwarii.

     Przemyśl to kolejny etap naszych spotkań z kulturą i tradycją. Miasto położone jest na styku trzech krain geograficznych: Pogórza Przemyskiego i Dynowskiego z Kotliną Sandomierską, w tzw. Bramie Przemyskiej, przez którą od stuleci przebiega szlak handlowy łączący wschodnią i zachodnią Europę.

     Gościniec przywieziony z regionu jasielskiego zastał przekazany naszemu rodakowi ks. Waldemarowi Janiga z Trzcinicy, który gościł nas w Muzeum Archidiecezjalnym w Przemyślu im. św. Sebastiana Józefa Pelczara oraz w Bazylice Archidiecezjalnej.

     Następnym etapem wędrówki były przepiękne ogrody Arboretum w Bolestraszycach, które położone w odległości 7 km na północny-wschód od Przemyśla, należą do cennych zabytków przyrody i kultury. W tym niezwykłym miejscu jednoczą się historia i czas współczesny. Historyczne założenie obejmuje park i dwór, w którym w połowie XIX w. mieszkał i tworzył znakomity malarz Piotr Michałowski. Arboretum obejmuje także dziewiętnastowieczny fort dawnej Twierdzy Przemyśl. Wiekowe drzewa, pozostałe z dawnych ogrodów zamkowych, stanowią malowniczy akcent wśród nowych nasadzeń, na które składają się gatunki obcego pochodzenia i rodzime drzewa, krzewy oraz rzadkie, zagrożone, ginące i chronione gatunki roślin. Muzeum przyrodnicze i jego zasoby zachwyciły wszystkich zwiedzających.

     Projekt ,,Jedziemy ku Wam z gościńcem” realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Rozwoju Kultury Ludowej Ziemi Jasielskiej w Trzcinicy, GBP w Jaśle z/s w Szebniach, Kołami Kół Gospodyń Wiejskich gminy Jasło skierowany został do 49 osób - członkiń lokalnych organizacji. Program współfinansowany w ramach małych grantów dla organizacji pozarządowych miał na celu nawiązanie współpracy, wymianę doświadczeń oraz  integrację z organizacjami i instytucjami kultury z gminy Przemyśl.

Dziękujemy za gościnność i miłe przyjęcie wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do realizacji zadania.
Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Kultury Ludowej
Ziemi Jasielskiej w Trzcinicy

Dodano: 2016-07-07

Latem czeka BIBLIOTEKA

     Aby umilić dzieciom i młodzieży wakacyjny wypoczynek Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach, Anna Łepkowska – radna wsi Szebnie, Świetlica GOK w Szebniach, oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Szebniach zorganizowali cykl spotkań pt. „Latem czeka BIBLIOTEKA”.  
Pierwszego dnia odbyły się zajęcia pt. „EkoPaka czyli ekologiczna draka!”, gdzie dzieci obejrzały krótki film o dwóch rodzinach, z których jedna dbała o ekologię, a druga nie. Kolejnym zadaniem było stworzenie plakatu dotyczącego ekologii. Najlepsze prace zostały nagrodzone.
Następnego dnia wspólnie wybraliśmy się w wirtualną podróż do Włoch.  Zwiedziliśmy tam stolicę, obejrzeliśmy najciekawsze miejsca i zabytki. Podróż zakończyła się na ciepłych plażach Włoch, gdzie dzieci wykonały ramki ze sznurka i muszelek.
    

     W ostatnich dniach uczestnicy warsztatów poznali technikę plastyczną decoupage  i  wykonali piękne, kolorowe obrazki.

     Warsztaty odbyły się w bibliotece w Szebniach w dniach od 27 do 30 czerwca br. Bardzo dziękujemy wszystkim za pomoc w organizacji zajęć.

     Dzieci i młodzież zapraszamy na wtorkowe warsztaty:
5 lipca od godz. 15.30 do 16.30 – Kolorowe lato czyli zajęcia edukacyjno -  plastyczne,
26 lipca od godz. 15.30 do 16.30 – Świat w trójwymiarze czyli drukowanie w 3D,
2 i 30 sierpnia od godz. 15.30 do 16.30 - Kolorowe lato czyli zajęcia edukacyjno - plastyczne. 

GBP w Jaśle z/s w Szebniach
Dodano: 2016-06-23

 

Patriotyzm Jutra 2016

     „Patriotyzm Jutra” to ogólnopolski Program grantowy, który służy odkrywaniu i upowszechnianiu wiedzy z zakresu historii Polski oraz wspiera inicjatywy angażujące społeczności w działania poświęcone pielęgnowaniu i promowaniu lokalnego dziedzictwa i kultury. W ramach Programu o dotację na realizację projektów z zakresu edukacji historycznej mogły ubiegać się organizacje pozarządowe i samorządowe instytucje kultury z całej Polski, w szczególności: stowarzyszenia, fundacje, muzea regionalne, domy i lokalne centra kultury, biblioteki.

     Program „Patriotyzm Jutra” realizowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Muzeum Historii Polski jest jego operatorem od 2009 r. Muzeum Historii Polski po raz ósmy przyznało dofinansowania w konkursie „Patriotyzm Jutra”, programie wspierającym organizacje pozarządowe i samorządowe instytucje kultury, które realizują projekty z zakresu pielęgnowania i promowania lokalnego dziedzictwa i kultury.

     Zespół Sterujący zdecydował się na dofinansowanie realizacji 159 projektów. Dotacjami w wysokości od 5000 do 58 000 zł wsparto realizację różnorodnych działań m.in. warsztatów edukacyjnych, gier planszowych, filmów dokumentalnych, wystaw czy działań aktywizujących społeczności lokalne. 

     Wśród dofinansowanych zadań znalazł się projekt realizowany przez Gminną Biblioteką Publiczną w Jaśle z/s w Szebniach wspólnie z TV Obiektyw pt. Zdobyć więzienie w Jaśle czyli wszystko o akcji „Pensjonat”, otrzymał ocenę 75,5 z dofinansowaniem 30 000,00 zł.
W zakres zadania współfinansowanego ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra” powstanie publikacja wydawnicza opisująca dzieje wojenne więzienia w Jaśle i dalsza część historii obóz zagłady w Szebniach, film dokumentalny wraz z cyklem spotkań autorskich i premierą filmu.

     Telewizja Obiektyw rozpoczęła pracę nad filmem o „Akcji Pensjonat”. Rozpoczęły się zdjęcia do filmu o zdobyciu więzienia w Jaśle z 5 na 6 sierpnia 1943 roku, jednej z największych akcji dywersyjnych polskiego podziemia w czasie II wojny światowej.  Mało jest filmów, których powstanie wzbudza tak żywe emocje wśród lokalnej społeczność. „Pensjonat”, to kryptonim prawdziwej akcji żołnierzy Armii Krajowej polegającej na odbiciu polskich więźniów z gestapowskiej niewoli. Jedno z najważniejszych wydarzeń w historii Jasła.

     Scenariusz filmu opracowany został w oparciu o zgromadzone materiały archiwalne i źródłowe. Nadzór merytoryczny nad treścią filmu objęli Muzeum Regionalne w Jaśle, Instytut Pamięci Narodowej w Rzeszowie, płk. Stanisław „Dąbrowa” Kostka, konsultacje Zofia Macek.   Najważniejszym elementem filmu, będzie relacja płk. Stanisława Dąbrowy - Kostki, żołnierza Armii Krajowej, jedynego żyjącego uczestnika „Akcji Pensjonat”.

     Do filmu zostaną zaangażowani profesjonalni aktorzy, którzy odegrają zaplanowane sceny fabularne. Głowna rolę w filmie zagra Artur Dziurman. Na planie towarzyszyć mu będą Jacek Leczar, Mateusz Mikoś, Grzegorz Zygmunt i Rafał Dłużniewski. Budżet filmu wynosi ponad sto tysięcy złotych.

     Premiera filmu „Akcja Pensjonat” zaplanowana jest na wrzesień 2016 r. Film będzie do obejrzenia podczas pokazów kinowych w kinach na Podkarpaciu. 

     Sponsor Tytularny – Miasto Jasło, Sponsor Wspierający – Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, Gmina Jasło  oraz jasielscy przedsiębiorcy.

Film został dofinansowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach współpracy partnerskiej z Gminną Biblioteką Publiczną w Jaśle z/s w Szebniach i TV Obiektyw w Krośnie z Programu „Patriotyzm Jutra”.
                                                                                                       GBP w Jaśle z/s w Szebniach

Dodano: 2016-06-16
Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z siedzibą w Szebniach 2009 - Wszelkie Prawa Zastrzeżone