Nasza witryna używa technologii cookies (tzw. ciasteczek). Używane są one do uwierzytelniania zalogowanych użytkowników oraz tworzenia analiz i statystyk. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody możesz wyłączyć obsługę cookies w swojej przeglądarce. Więcej informacji możesz znaleźć tutaj
Dzisiaj jest 14 maja 2021
Imieniny Bonifacego, Macieja, Dobiesawa
Dodano: 2012-06-21

Zachować w pamięci, historia mojej rodziny

     Ratowanie i upowszechnianie lokalnego dziedzictwa historycznego, rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży poczucia patriotyzmu oraz tożsamości miejsca, w którym mieszkają i z którego wywodzą się ich bliscy – to cele I edycji  konkursu historycznego "Zachować w Pamięci",  którego uroczyste podsumowanie odbyło się  20 czerwca br. w Zespole Szkół w Trzcinicy.

            Konkurs skierowany był  do uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum , a uczestnicy mogli składać prace w dwóch kategoriach. Historia mojej rodziny - napisana w formie opowiadania, eseju, wspomnień, wzbogacona o  pamiątkowe zdjęcia oraz  album  - historia mojej rodziny, gdzie należało umieścić  stare zdjęcia, dokumenty oraz   pamiątki rodzinne, wraz z ich opisami.   Spośród 9 starannie przygotowanych, niezwykle ciekawych prac, jury wyłoniło 3 najlepsze, ale wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.

Przedsięwzięcie było wspólną inicjatywą Zespołu Szkół w Trzcinicy i Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach, Filii GBP w Trzcinicy,  a także Zespołu Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej Fundacji Ośrodka KARTA.


            W uroczystym  finale „Zachować w pamięci” z udziałem uczniów i zaproszonych gości udział wzięli także patroni konkursu Alicja Zając, Senator RP, a  w imieniu Stanisława Pankiewicza ,Wójta Gminy Jasło, Małgorzata Dubiel- Sekretarz UG oraz Radni gminy Jasło.


            Wprowadzeniem do spotkania była niezwykle nastrojowa  część artystyczna w wykonaniu młodzieży szkolnej. Liryki o małej ojczyźnie, patriotyzmie i  rodzinie, przeplatane poezją śpiewaną, przypomniały zebranym także postać Stanisława Zająca i w sposób refleksyjny nawiązały   do prezentowanej wystawy poświęconej pamięci tragicznie zmarłego Senatora.
            Zgromadzeni mogli zapoznać się także z działalnością Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej, prezentowaną w formie pokazu multimedialnego, gdzie po cyfrowej obróbce i odpowiednim skanowaniu będą umieszczone wszystkie prace konkursowe.
              Zakończeniem spotkania była finałowa prezentacja multimedialna, pokaz najciekawszych zdjęć, dokumentów i archiwaliów, zgromadzonych przez uczestników konkursu.

Zespół CATL oraz Dyrektor GBP w Jaśle z/s w Szebniach i Dyrektor ZS w Trzcinicy składają serdeczne podziękowania sponsorom za ufundowanie nagród dla uczestników konkursu.


 

Zespół CATL przy GBP w Jaśle z/s w Szebniach
Dodano: 2012-06-19
Dodano: 2012-06-18
Dodano: 2012-06-18

Medal „W dowód uznania” dla bibliotek gminy Jasło


        Zarząd Główny Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich przyznał Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach MEDAL W DOWÓD UZNANIA za zasługi dla bibliotekarstwa. Wraz z medalem wręczony został dyplom, potwierdzony podpisami Przewodniczącej oraz Sekretarza Generalnego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
 
       Medal został wykonany zgodnie z Uchwałą Krajowego Zjazdu Delegatów SBP w Miedzeszynie, z dnia 15 czerwca 1997 r. Medal ten, w sposób skrótowy symbolizuje ogólnopolski charakter SBP, nawiązując do motywu bibliotek i książki. Przypomina też o powstaniu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w 1917 r. Eksponuje noblistów literatów, zwracając uwagę na ogólnokulturową funkcję organizacji. Wybity został przez Mennicę Państwową w Warszawie, według projektu artysty plastyka, Zbigniewa Jarockiego.

      Postanowieniem Prezydium Zarządu Głównego SBP z dnia 3 czerwca 1998 r. przyjęty został regulamin i tryb wręczania medalu, którego zadaniem jest honorować szczególne zasługi na rzecz bibliotekarstwa, czytelnictwa, jak i Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Medal "W dowód uznania" nadaje się osobom i instytucjom.

      Medal został wręczony S. Ablewicz, Dyrektorowi GBP w Jaśle podczas III. Konferencji dyrektorów bibliotek powiatowych województwa podkarpackiego w MBP w Jaśle przez Elżbietę Stefańczyk Przewodniczącą Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

 

                                                                                                               GBP w Jaśle z/s w Szebniach

Dodano: 2012-06-18

Muzyczne fanaberie z Izabellą Klebańską
 
     W ramach  akcji  z KSIĄŻKĄ  na walizkach  pod hasłem: „W co się bawić…” w  Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach gościła Izabella Klebańska. Jest ona absolwentką  Akademii Muzycznej w Łodzi i poprzez swoje książki tj.: Operowe Straaachy, Akolada, czy Muzyczna zgraja popularyzuje muzykę wśród najmłodszych.
W trwającym godzinę spotkaniu  Izabella Klebańska  otworzyła dzieciom drzwi do  świata muzyki, zapoznała je z nutami występującymi na pięciolinii oraz  wyjaśniła znaczenie pauz i krzyżyków. Uczestnicy poznali fragmenty twórczości, posłuchali także gry na skrzypcach w wykonaniu autorki. Dzieci chętnie brały udział w zajęciach rytmicznych i zabawach przy dźwiękach muzyki przygotowanych przez pisarkę.
Na zakończenie spotkania autorka nauczyła dzieci francuskiego tańca, który tańczono kiedyś na dworach królewskich oraz ukłonów i w ten sposób pożegnała uczestników.
Uczniowie wzięli także udział w konkursie na „Najpiękniejszą zakładkę książkową”, którego podsumowanie  odbyło się również  w trakcie spotkania. Autorzy najciekawszych prac otrzymali dyplomy oraz książki Izabelli Klebańskiej z autografem. Wystawę nagrodzonych zakładek można obejrzeć w czytelni GBP w Jaśle z/s w Szebniach.
Spotkanie odbyło się 14 czerwca b.r. w ZS w Szebniach a udział w nim wzięli uczniowie klas I - III   Szkoły Podstawowej im. Stefanii Sempołowskiej.
Organizatorem była Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach we współpracy z Zespołem Szkół w Szebniach.GBP w Jaśle z/s w Szebniach
 
Dodano: 2012-06-11

Goście z Brazylii w szebieńskiej bibliotece

W środę, 6 czerwca br., wnuczka znanego poety i pisarza Wojciecha Breowicza, który wyemigrował w 1932 roku do Brazylii wraz z rodziną odbyła podróż do rodzinnych stron swoich przodków.

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach i jej Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej, to kolejny przystanek  ich wędrówki po Polsce. Goście odwiedzili Krosno miejsce urodzenia babci Heleny, następnie udali się do Osobnicy miejsca urodzenia dziadka Wojciecha Breowicza, gdzie znajduje się obelisk pisarza.

Rodzina poety była pełna uznania dla władz gminy Jasło, pracy bibliotekarzy i Cyfrowego Archiwum, w którym mogli zobaczyć rękopisy poety, stare rodzinne fotografie, tomiki poezji wydane w latach 1929 – 1938, pierwsze wydanie  „Zamku Odrzykońskiego”, listy do poety z Polski oraz opracowane w  wersji cyfrowej dokumenty z okresu II wojny światowej.

Gości zainteresował artykuł  opublikowany przez Fundację Ośrodka KARTA w najnowszym  numerze kwartalnika „Karta” pt. „Interior polski” są to fragmenty pamiętników Wojciecha Borewicza oraz dokumenty pochodzące z zbiorów Archiwum Akt Nowych między innymi Szkoła Polska prowadzona przez poetę w Terezynie.

Spotkanie przebiegło w miłej i serdecznej atmosferze, znajomość języka angielskiego pozwoliła bibliotekarzom prowadzić interesujące rozmowy z gośćmi. Przed odjazdem z naszej biblioteki wnuczka Solanrz postanowiła, że przekaże naszej bibliotece resztę dokumentów dotyczących twórczości W. Breowicza znajdujących się jeszcze w Brazylii.

       Wojciech Breowicz  urodził się we wsi Osobnica gmina Jasło 16 stycznia 1902 roku.  Zadebiutował w roku 1920 wierszem pt. Do młodzieży opublikowanym w czasopiśmie Młoda Polska. Autor m. in. tomiku poetyckiego Echa wiejskie (1928), a także książek takich jak: Zamek Odrzykoński (1928), Ciernisty szlak (1932), Z prochu ziemi (1947), Ślady Piasta pod Piniorami (1961), i in. Był współorganizatorem wychodzącego w latach 30 ubiegłego wieku, w Naprawie koło Jordanowa, czasopisma Wieś − Jej Pieśń oraz współtwórcą Związku Literatów Ludowych. Wojciech Breowicz w czasie swojej działalności w ruchu ludowym był związany z Wincentym Witosem. W roku 1933 w poszukiwaniu pracy wyjechał do Brazylii, gdzie działał jako nauczyciel oraz organizator polskich szkół w Paranie, a także redagował czasopisma polonijne. Jako działacz polonijny wydał m. in. Polską literaturę ludową z wypisami (Kurytyba 1934) oraz broszurę o położeniu polskich chłopów emigrantów w Brazylii pt. Łazarzu wstań (1935). Pod koniec II wojny światowej piastował stanowisko prezesa Związku Ochotników Polskich z Ameryki Południowej oraz (od 1944 r.) walczył w szeregach Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie pod dowództwem gen. W. Sikorskiego. W 1957 r. podczas wizyty w Polsce odwiedził m. in. rodzinną wieś Osobnica co zaowocowało napisaniem wiersza pt. Odrodzenie. Powrót zaś na obczyznę podsumował obszernym cyklem reportaży dotyczących ówczesnej Polski drukowanych w Siewcy, jak również codziennej prasie brazylijskiej. Zmarł na emigracji w Kurytybie 24 stycznia 1966 r.


                          

GBP w Jaśle z/s w Szebniach
Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z siedzibą w Szebniach 2009 - Wszelkie Prawa Zastrzeżone